0

Walls of connection muur.jpeg
Marineterrein muur.jpg
Stadsmuur amsterdam.JPG
Mexico USA muur.jpg
Israel palestina muur.jpg
Berlijnse muur.jpg

Het idee dat muren dienen als ontmoetingsplaats in plaats van afscheiding, is de gedachte achter het project Walls of Connection. Volgens dit project zijn muren de belichaming van afscheidingen; het uitsluiten van de Ander. Zij proberen het tegenovergestelde effect te bereiken. Dit doen zij niet door muren te af te breken, maar door de betekenis te veranderen. Zij beschilderen bijvoorbeeld samen met betrokkenen de muur, zoals te zien is op deze foto.

Oorspronkelijk waren dit de toegangspoorten tot het marineterrein in Amsterdam, gebouwd in 1655. Voor ruim 360 jaar waren deze poorten gesloten voor de gewone burger, maar sinds de verkoop door het Nederlandse ministerie van Defensie in 2011 is het grootste gedeelte van het terrein ontsloten. Sinds 2015 is het terrein bedoeld als een nieuwe ontmoetingsplaats tussen burgers en een broedplek voor start-ups. Deze muur is tevens te zien op onze startpagina.

Het buiten houden van buitenstaanders was voornaamste de functie van de oude stadsmuur in Amsterdam. Het onlangs opgegraven gedeelte van de fundering van de stadsmuur, gemaakt van natuurstenen, hield vijanden vanaf 1480 op een afstand en de maatschappij bij elkaar. Gewapende soldaten hielden vanaf hier zicht op de buitenwereld. Met de uitbreiding van Amsterdam in de 17e eeuw, werd de muur overbodig en dus gesloopt.

De muur tussen de Verenigde Staten en Mexico zorgt voor veel commotie. Niet de grensaanduiding die er al staat, maar juist het voorstel van president Trump om deze uit te breiden naar een grote betonnen muur. Deze muur is specifiek bedoeld om één bepaalde bevolkingsgroep buiten te houden, in plaats van twee groepen van elkaar te scheiden. Het concept komt meer overeen met een ouderwetse verdedigingsmuur. In dit geval wil de VS haar economie beschermen. Antropoloog Robert Alvarez zegt over de grens dat deze een strakke lijn tussen de eerste- en derdewereldlanden vormt. Hierdoor is het een krachtige, politiek-economisch symbool voor ongelijkheid in de wereld. Deze gedachte is een product van een specifieke vorm van staatspolitiek die Tabitha Ross beschrijft in haar theorie over muren.

Een voorbeeld van een hedendaagse politieke muur is de grensafscheiding tussen Israël en Palestina in de Westelijke Jordaanoever. Deze grensaanduiding van ongeveer 700 km bestaat slechts uit 10% beton. Omdat de muur illegaal is bevonden door het Internationaal Gerechtshof, zorgt deze barriere nog steeds voor discussies op internationaal niveau. Het betonnen gedeelte van bijna 10 meter hoog is bedoeld om de Ander van Ons te scheiden. Antropologe Tabitha Ross zegt hierover dat een muur zoals deze vaak een reactie is op het idee van bedreiging.

Wanneer het over muren gaat, is de Berlijnse muur het archetype waar iedereen in de Westerse wereld meteen aan denkt. Na de Tweede Wereldoorlog werd Oost Berlijn van West Berlijn gescheiden door een barrière. In 1961 werd deze grens een betonnen muur van 45km lang en twee meter hoog. Deze muur is een typisch voorbeeld van een politieke muur. Zoals antropologe Tabitha Ross stelt is een muur een manifestatie van de sociale constructie van ruimte. Dat betekent dat de ruimte wordt geclaimd door een dominante groep die een poging doet mensen te controleren. Het beperken van de leefruimte is vaak een uiting van de politieke orde. Dit was ook te zien in Berlijn.

VERBINDINGSMUUR

MARINE MUUR

STADSMUUR

MEXICAANSE MUUR

ISRAËLISCHE MUUR

BERLIJNSE MUUR

MUUR

>>